PROEF VERSCHIL!

  • Iedereen (publiek zichtbaar)

 image

Werkconferentie PROEF VERSCHIL!

donderdag 8 december 2016

Utrecht

 

 

Jantine Kriens (voorzitter directieraad VNG) blikt terug op de werkconferentie.

 

SFEERVERSLAG

 

Lees hier het verslag van de Werkconferentie Proef verschil!: een dag lang shoppen en uitwisselen.

 

 

7  WERKSESSIES

Tijdens de middag, de Eerste Proeve, gingen de vertegenwoordigers van regio's en proeftuinen, experts en andere geïnteresseerden onder leiding van een moderator in gesprek om kennis en nieuwe inzichten te delen over de overkoepelende vragen en thema's waarmee de proeftuinen en regio's te maken hebben.

  • De werksessie Samen kom je verder, maar hoe? ging over de vraag waar lopen de proeftuinen en/of regio's tegenaan in het regelen van samenwerking, en hoe geef je de samenwerking democratisch vorm. Een korte impressie is hier te lezen.
  • Oefenen met ecosystemen van regionaal ondernemerschap. In deze sessie heeft professor Erik Stam met behulp van een analytisch model, voor enkele (proeftuin)regio's een verkenning gedaan naar het in kaart brengen en versterken van het ecosysteem van regionaal ondernemerschap. Lees hier het verslag.

Belangrijke artikelen over dit onderwerp zijn:

'Ecosysteem laat lokaal ondernemerstalent floreren', juni 2015, Special Agenda Stad

en

'Ecosystemen voor ambitieus ondernemerschap'

  • In de sessie Schakelen tussen schalen: een vak apart stond het advies van de Raad voor het openbaar bestuur (ROB) 'Niet alleen ambt, ook een ambacht' centraal. Een kort verslag is hier te lezen
  • Hoe democratisch is de regio? Wat maakt een regio democratisch? Wat speelt er in de regio's en welke do's and don'ts geven we mee? De sessie leverde een aantal concrete ideeën op maar nodigt ook uit tot een vervolgdiscussie. Zie hier een impressie
  • De regio en de raad en staten; what's in it for them? De hoofdvraag van deze sessie was hoe aansprekend is een regionale agenda voor raads- en statenleden. Lees hier het verslag
  • Sharing is Caring? De financiële lusten en lasten van regionaal-economische samenwerking, lees het verslag
  • Een impressie van de sessie Daar heb je 'Den Haag' weer, staat hier.

Extra informatie van Platform 31 over 'Hoe regelen we de regio?':

zie de publicatie: http://www.platform31.nl/publicaties/hoe-regelen-we-de-regio