Stuurgroep

Stuurgroep

Eigenaar: Danielle Jansen

Leden van de groep: 2

Omschrijving:

Stuurgroep proeftuinen 'Maak verschil'

De stuurgroep proeftuinen Maak verschil heeft in het voorjaar van 2016 het initiatief genomen voor de proeftuinen.

Om de 4-6 weken bespreekt de stuurgroep de voortgang. De leden van de stuurgroep zijn ook aanspreekpunt voor de regio’s bij de uitwerking van activiteiten en het bijwonen van bijeenkomsten.

De stuurgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Richard van Zwol, secretaris-generaal, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (voorzitter)
  • Jantine Kriens, voorzitter directieraad Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  • Henry Meijdam, algemeen directeur Interprovinciaal Overleg
  • Gert-Jan Buitendijk, directeur-generaal Bestuur en Wonen,  ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Titus Livius, directeur Bestuur & Financiën, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Eric Eijkelberg, plaatsvervangend directeur Regio, ministerie van Economische Zaken
  • Donné Slangen, directeur Gebieden en Projecten, ministerie van Infrastructuur & Milieu

Deze groep is besloten.