Zoek in deze groep

Leden van de groep

Maak Verschil Zeeland

Maak Verschil Zeeland

Eigenaar: Marieke Kalverboer

Leden van de groep: 2

Omschrijving:

Maak verschil in Zeeland: bestuurlijke vernieuwing

Zeeland is uniek en uitgestrekt. Een gebied net zo groot als de Randstad, maar dan met 380.000 inwoners. Dat vraagt om een goede organisatie van het openbaar bestuur. Daarom doet Zeeland mee als proeftuin in het project 'Maak verschil'. In dit project onderzoeken we hoe de Zeeuwse overheden het beste kunnen bijdragen aan het realiseren van de actielijnen uit het rapport Zeeland in Stroomversnelling van de commissie Balkenende (juni 2016). Hoe spelen we als overheden krachtig in op regionaal-economische opgaven? Wat is er nodig om de slagkracht van Zeeland te vergroten? Welke nieuwe vormen van samenwerking zijn er mogelijk?

Proeftuinen 'Maak verschil'

Zeeland vormt één van de zes proeftuinen in Nederland die de aanbevelingen uit het rapport Maak verschil van de Studiegroep Openbaar Bestuur in de praktijk toetst. De proeftuinen ‘Maak verschil’ zijn een gezamenlijk initiatief van gemeenten, provincies en Rijk. In het voorjaar van 2017 adviseren de proeftuinen over de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur aan het volgende kabinet.

>> Lees verder

  • Marieke Kalverboer

   Hoe gaat het met Maak Verschil Zeeland - lees de nieuwsbrief

   September 28, 2017 - Binnen Maak Verschil kijkt Zeeland wat er nodig is om de Zeeuwse economie sterker te maken, in lijn met de adviezen van Balkenende. Wat moeten Zeeuwse overheden meer of juist minder doen? Hoe kunnen we besluitvorming efficiënt...
   • Marieke Kalverboer

    Animatie met bevindingen Zeeuwse proeftuin Maak Verschil

    Animatie met bevindingen Zeeuwse proeftuin Maak Verschil
    April 3, 2017 - Zeeland is een land van overkanten, een land van verbindingen: vooral ook in samenwerking. Deze video is namens de Zeeuwse overheden gepresenteerd tijdens de bijeenkomst Proeftuin Maak het verschil in Den Haag.
    • Marieke Kalverboer

     Wat gaat Zeeland doen in 2017?

     March 16, 2017 - Het komende jaar heeft de stuurgroep Maak Verschil Zeeland drie speerpunten. U leest er meer over in de werkagenda 2017.
     • Marieke Kalverboer

      Terugblik netwerkbijeenkomst Tafel van 15

      January 26, 2017 - Op 14 december 2016 vond in Goes een interactieve informatie- en netwerkbijeenkomst plaats. De avond stond in het teken van het actieprogramma Zeeland in Stroomversnelling. Er bleek veel enthousiasme voor het actieprogramma van Balkenende.