Zoek in deze groep

Leden van de groep

Noordoost Fryslân

Noordoost Fryslân

Eigenaar: Sylvia Bosma

Leden van de groep: 2

Omschrijving:

Deze proeftuin probeert een toekomstbestendige en vitale regionaal-economische structuur voor Noordoost Fryslân te realiseren. Dit gebeurt in de vorm van een programma voor openbaar bestuur, bedrijfsleven en onderwijs. De partijen willen meer duidelijkheid krijgen over de mogelijke kansen en knelpunten bij het in praktijk brengen van de aanbevelingen van het rapport ‘Maak verschil’, bijvoorbeeld op de terreinen differentiatie, herziening van de financiële verhoudingen en het aandacht geven aan mensen in het openbaar bestuur.