Zoek in deze groep

Leden van de groep

Regio Eindhoven

Regio Eindhoven

Eigenaar: Judith Kuijk

Leden van de groep: 3

Omschrijving:

Volgens de regio stedelijk gebied Eindhoven zijn de structurele  financiële middelen onvoldoende voor een aantrekkelijk stedelijk voorzieningenniveau dat kenniswerkers en bedrijven bindt en economische potenties benut. Deze proeftuin streeft naar een financiële verhouding waar financieel wordt meegeprofiteerd van economische ontwikkeling waarin het zelf gerichte investeringen doet. De proeftuin wil daarom financiële arrangementen (samenstel van instrumenten) in kaart brengen met de bijbehorende governance die sterke economische regio’s meer investeringscapaciteit bieden om gericht hun vestigingsklimaat te versterken en daarmee het verdienvermogen van Nederland als geheel te versterken.