Effectief BZK: Blijf je in deze toren zitten of ga je het in de regio waarmaken?

  Willem-Jan Velderman
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Willem-Jan Velderman 191 dagen geleden

  Een publicatie van Effectief BZK - samenwerken aan resultaat en verbinding

  Op 14 maart 2016 verscheen het rapport ‘Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur. Een jaar later blijken de proeftuinen, die het vervolg op het rapport waren, een succes.

  Een aantal conclusies uit het rapport, opgesteld door BZK en partners in het veld (gemeenten, provincies en deskundigen):

  • er is winst te halen in de onderlinge samenwerking: ga als overheden beter en anders samenwerken in relatie tot economische opgaven
  • elke regio heeft zijn eigen specifieke opgaven, zijn eigen bestuurscultuur en zijn eigen oplossingen
  • er is meer economische winst te halen als je beter samenwerkt en minder versnipperd acteert

  Het vervolg op het rapport waren zes proeftuinen, regionale coalities die de aanbevelingen uit het programma hebben toegepast.

  Het idee

  Rob van Zwet, trekker proeftuin Zeeland: “Het idee achter Maak Verschil is de vooronderstelling dat de economische structuur verbeterd kan worden door regionale samenwerking. Daarbij staan in het bijzonder de economische opgaven voorop. Ik ben betrokken bij de proeftuin Zeeland met opgaven op gebied van energietransitie, technisch onderwijs en leefbaarheid.

  Van woord naar daad

  Maar van woord naar daad, dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Dat is het mooie van Maak Verschil: je zit met regionale bestuurders aan tafel met de vraag: hoe pakken we het in de praktijk aan? De koppeling met economische structuurversterking en de rol die de overheden daarbij spelen, dáár zit energie op.

  Waarmaken

  Het rijk heeft een toegevoegde waarde in de regio, maar je moet scherp blijven op wat je kunt leveren. BZK heeft kennis op het gebied van bestuur, energietransitie en wonen. Maar hoe doe je als BZK mee in de regio? Blijf je in deze toren zitten of ga je het dáár waarmaken, ambtelijk en bestuurlijk meedoen? Je moet vertrouwen opbouwen bij bestuurders, aanvoelen wat er leeft om je rol optimaal te kunnen vervullen, onderdeel van het traject worden. Als je belangstelling toont voor de regio’s, suggesties doet, een spiegel voorhoudt en je ervaringen deelt, dan raak je met elkaar in gesprek, dat is een van de successen van de proeftuinen.

  Diplomatie

  Natuurlijk moet je er wel voor waken dat je het als BZK beter weet. De regio is aan zet. Je bedrijft een vorm van regionale diplomatie. Je doet steeds mee, de ene keer doe je een stap vooruit, dan andere keer juist een stap terug. Hier is geen handleiding voor. Je leert van je ervaringen.

  En daar kan onze eigen organisatie ook weer van leren. De proeftuinen kunnen heel interessant zijn voor de bijvoorbeeld de energietransitie die eraan zit te komen. Dat vraagt ook om regionale samenwerking van overheden.

  Waardevol

  Voor (Effectief) BZK is dit een heel waardevolle manier van werken. We staan aan de vooravond van een nieuw kabinet. Dat vertaalt zich voor ons straks in programma’s en daar kun je deze aanpak een plek geven. Zorg voor verbinding en luister: waar lopen de zaken moeilijk, waar is het lastig? Kijk hoe je daar een bijdrage aan kunt leveren. Het gaat steeds over samenwerking. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, blijf de leerpunten van anderen benutten. Maak gebruik van elkaars ervaringen om kansen te vergroten!”

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers