Regionaal-economische samenwerking in de belangstelling op BZK regiodagen

  Willem-Jan Velderman
  • Iedereen (publiek zichtbaar)
  Door Willem-Jan Velderman 199 dagen geleden

  Hfv1.JPG

   

  De workshop over regionaal-economische samenwerking op de jaarlijkse regiodagen Financiën van BZK heeft veel belangstelling. Deelnemers van grote en kleine gemeenten reageerden voornamelijk enthousiast. Naast een overzicht van de veranderingen in het gemeentefonds die er mogelijk aan zitten te komen in de komende kabinetsperiode, hebben de deelnemers ook veel interesse in het inkijkje in de praktijk van regionaal-economische samenwerking.

   

  Na het uitbrengen van de jaarlijkse gemeentefondscirculaire eind mei organiseert BZK al vele jaren de regiodagen Financiën.  Naast de traditioneel drukbezochte workshop over de Meicirculaire mag ook de workshop Regionaal-economische samenwerking in het gemeentefonds: ben u er klaar voor? zich dit jaar verheugen op grote belangstelling. De workshop presenteert in een vogelvlucht ontwikkelingen als het rapport Maak Verschil van de studiegroep Openbaar Bestuur en de gelijknamige proeftuinen, in het bijzonder de proeftuin Stedelijk Gebied Eindhoven. Daarna wordt stilgestaan bij de aanbevelingen uit het rapport Rekening houden met verschil. Naast positieve reacties op de aanstaande veranderingen, leven er ook vragen bij de deelnemers. Hoe wordt de centrumfunctie straks in het gemeentefonds ingebouwd? Hoe verhouden de prikkels om de samenwerking te bevorderen en om de economische oriëntatie van gemeenten te vergroten zich tot de wens tot vereenvoudiging?

   

  Workshopleiders Inge Lensink en Tom van der Lelij konden niet op al die vragen een hard antwoord geven, want het woord is nu eerst aan de politiek. Het moet nog blijken of onder het nieuwe kabinet draagvlak is voor de voorstellen. De workshopleiders zijn er in ieder geval van overtuigd dat onderdelen van de voorstellen de komende jaren zullen landen in de financiële verhoudingen. Daarvoor vragen de aanbevelingen nog wel verder onderzoek, aanscherping, concretisering en een integrale afweging.

   

  In de workshop zoomde BZK vooral in op de aanbevelingen die het rapport Rekening houden met verschil doet rondom de thema’s regionalisering en economische ontwikkeling. De meer landelijke regio’s uitten hun zorg over de aanbeveling om de centrumfunctie van steden in het gemeentefonds te versterken. De workshopleiders van BZK benadrukten dat hiermee niet alleen op de steden in de Randstad worden gemikt. Het is de bedoeling dat ook steden in andere delen van het land door de voorgenomen veranderingen hun voortrekkersrol in hun regionale daily urban system kunnen versterken.

   

  Door zulke steden te beschouwen als verbinder en trekker binnen zijn regio, en als knooppunt in een netwerk van steden en regio’s in Nederland, kunnen die verbindingen zich in het hele land verder ontwikkelen en economische ontwikkeling bevorderen, onder meer door onbenut groeipotentieel aan te spreken. Zo kan er worden ingespeeld op de dynamiek die er maatschappelijk en economisch op regionaal niveau al is en waar bestuur en financiën zich toe hebben te verhouden. Het gaat dan niet zozeer om de keuze stad versus ommeland, maar juist om het beter in kunnen spelen op de verwevenheid die er tussen stad en ommeland is. Verder werd in dit verband nog opgemerkt dat ook wordt nagedacht over instrumentarium in het gemeentefonds die ruimte geeft aan toekomstige opgaven zoals bijvoorbeeld krimp, bovengemiddelde groei of oververhitting van de woningmarkt.

   

  Na het inzicht voor de voorgenomen veranderingen was er aandacht voor regionaal-economische samenwerking in de praktijk: hoe doe je dat? In Zwolle was het Rudy Uwland van de provincie Gelderland die vertelde over zijn ervaringen bij het rapport Kracht van Oost: een multidisciplinair onderzoek van 6 wetenschappers naar de concurrentiepositie van Oost-Nederland. Het onderzoek biedt Oost-Nederland een basis om op voort te bouwen door lopende afspraken te versterken of nieuwe acties in gang te zetten. In Eindhoven vertelde Roel Schutten over de aanpak van AgriFood Capital; een triple helix samenwerking die in noordoost Brabant sinds 2013 werkt aan de ambitie om te gaan behoren tot de slimste en duurzaamste agrifoodregio’s in Europa. Donderdag 6 juli worden de BZK regiodagen Financiën afgesloten in Rotterdam. In het praktijkdeel vertelt Martin Bekker over de aanpak van de Metropool Amsterdam.

   

  regiodagen-workshops.png

  Hfv2.jpg

   

  Reageren is alleen mogelijk voor aangemelde gebruikers