Laatste reacties

Geen reacties

 • Blogs

Alle blogs

  • Marieke Kalverboer
   • Iedereen (publiek zichtbaar)

   Hoe gaat het met Maak Verschil Zeeland - lees de nieuwsbrief

   September 28, 2017 - Binnen Maak Verschil kijkt Zeeland wat er nodig is om de Zeeuwse economie sterker te maken, in lijn met de adviezen van Balkenende. Wat moeten Zeeuwse overheden meer of juist minder doen? Hoe kunnen we besluitvorming efficiënt...
   • Willem-Jan Velderman
    • Iedereen (publiek zichtbaar)

    Veel belangstelling voor ondertekening eerste landelijke Regiodeal in Buitenpost

    Veel belangstelling voor ondertekening eerste landelijke Regiodeal in Buitenpost
    July 19, 2017 - Een publicatie van Netwerk Noordoost Frylân - 18 juli 2017Tijdens een drukbezochte Regiobijeenkomst gistermiddag in het Kennis- en Innovatiehuis Buitenpost tekenden 42 vertegenwoordigers van overheden, ondernemers en onderwijs in Noordoost...
    • Willem-Jan Velderman
     • Iedereen (publiek zichtbaar)

     ROB: ‘Democratie is méér dan politiek alleen: burgers aan het roer in hun leefwereld’

     ROB: ‘Democratie is méér dan politiek alleen: burgers aan het roer in hun leefwereld’
     July 17, 2017 - Op 28 juni 2017 presenteerde de Raad voor het openbaar bestuur het adviesrapport ‘Democratie is meer dan politiek alleen: burgers aan het roer in hun leefwereld’. Het advies is agenderend van aard en richt zich op het meer zichtbaar...
     • Willem-Jan Velderman
      • Iedereen (publiek zichtbaar)

      Effectief BZK: Blijf je in deze toren zitten of ga je het in de regio waarmaken?

      Effectief BZK: Blijf je in deze toren zitten of ga je het in de regio waarmaken?
      July 12, 2017 - Een publicatie van Effectief BZK - samenwerken aan resultaat en verbindingOp 14 maart 2016 verscheen het rapport ‘Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur. Een jaar later...
      • Willem-Jan Velderman
       • Iedereen (publiek zichtbaar)

       ROB: ‘Economisch omgaan met financiële verhoudingen’

       ROB: ‘Economisch omgaan met financiële verhoudingen’
       July 4, 2017 - Op 30 juni 2017 presenteerde de Raad voor de financiële verhoudingen het adviesrapport ‘Economisch omgaan met financiële verhoudingen’. De raad gaat in dit adviesrapport in op de vraag wat de betekenis is van de financiële...
       • Willem-Jan Velderman
        • Iedereen (publiek zichtbaar)

        Regionaal-economische samenwerking in de belangstelling op BZK regiodagen

        Regionaal-economische samenwerking in de belangstelling op BZK regiodagen
        July 4, 2017 -  De workshop over regionaal-economische samenwerking op de jaarlijkse regiodagen Financiën van BZK heeft veel belangstelling. Deelnemers van grote en kleine gemeenten reageerden voornamelijk enthousiast. Naast een overzicht van de...
        • Willem-Jan Velderman
         • Iedereen (publiek zichtbaar)

         De vernieuwde aanpak MIRT, leren omgaan met het elastiek!

         De vernieuwde aanpak MIRT, leren omgaan met het elastiek!
         June 27, 2017 - Op maandag 26 juni organiseerde de denktank van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) een bijeenkomst over een onderzoek dat zij, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, uitvoert naar de vernieuwing van het MIRT:...
         • Willem-Jan Velderman
          • Iedereen (publiek zichtbaar)

          Meer weten over het rapport ‘Rekening houden met verschil?

          Meer weten over het rapport ‘Rekening houden met verschil?
          June 26, 2017 - Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt u van harte uit om mee te praten over de herziening financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten op woensdag 5 juli 2017, van 13.30 uur tot 17.30 uur, in De Rode Olifant in...
          • Willem-Jan Velderman
           • Iedereen (publiek zichtbaar)

           Regionaal samenwerken, spagaat van de raad of dubbel denken?

           Regionaal samenwerken, spagaat van de raad of dubbel denken?
           June 26, 2017 - Op donderdag 22 juni vond het congres 'Regionaal samenwerken, spagaat van de raad of dubbel denken?' plaats in de Observant in Amersfoort. Het congres werd georganiseerd door het Netwerk regionaal samenwerken. Maak van de regio een politieke...
           • Willem-Jan Velderman
            • Iedereen (publiek zichtbaar)

            'Rekening houden met verschil'

            'Rekening houden met verschil'
            June 22, 2017 - Op 16 juni 2017 bood minister Ronald Plasterk (BZK) aan de Tweede Kamer het rapport ‘Rekening houden met verschil’ aan, geschreven door de Stuurgroep herziening financiële verhoudingen. De stuurgroep presenteert in het rapport aanbevelingen om te...