Geen resultaten gevonden.

Twitter

Actueel

Regio’s werken aan economische groei, doet u mee?

Op maandag 27 maart 2017 heeft de burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer, namens de zes proeftuinregio's (Noordoost Fryslân, Regio Zwolle, Metropoolregio Amsterdam, Drechtsteden, Zeeland en Stedelijk Gebied Eindhoven) het volgende kabinet in een statement opgeroepen om samen werk te maken van economische structuurversterking. De regio's vragen het kabinet om partnerschap te bieden en te komen tot regiodeals, hiervoor de financiële arrangementen te organiseren, en één aanspreekpunt voor regio's aan rijkszijde te creëren. Ook vragen de regio's aan het kabinet om de mogelijkheden van wettelijke en financiële instrumenten voor regionaal-economische samenwerking te benutten en te investeren in kennis, competenties en vaardigheden die daarvoor nodig zijn.

>> Lees het statement dat aangeboden is op de conferentie 'Beproefd, gedurfd, versneld. Samen verder met 'Maak verschil'.

Eerste observaties over proeftuinen

Op initiatief van BZK, VNG en IPO zijn zes proeftuinregio’s ‘Maak verschil’ gestart: Noordoost Fryslân, Metropoolregio Amsterdam, regio Eindhoven, regio Zwolle, Drechtsteden en Zeeland. De regioteams van deze proeftuinen zijn vanaf de zomer van 2016 op stoom gekomen en organiseren per regio verschillende activiteiten om de aanbevelingen die beschreven staan in het rapport ‘ Maak verschil’ uit te werken aan de hand van de praktijk van regionaal economische samenwerking.

In november 2016 zijn de algemene observaties van de zes proeftuinen verzameld.

De verschillende thema’s zijn:

  • Cultuur startpunt
  • Blijvend investeren in het inhoudelijke programma
  • Wendbaarheid regio
  • Mensen maken het verschil
  • Wetgeving sluitstuk
  • Van legitimeren naar betrekken
  • Evenwicht tussen prikkelen en verevenen
  • Verschil blijven maken na maart 2017

>> Lees verder over de observaties van de proeftuinen

‘Burgers zijn uitgekeken op een log overheidsapparaat’

De Haarlemse wethouder Cora-Yfke Sikkema en burgemeester Theo Weterings van Haarlemmermeer zijn nauw betrokken bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Hoe verloopt de samenwerking in deze grote proeftuin met 33 gemeenten, twee provincies en 2,5 miljoen inwoners?”

>> Lees meer over deze proeftuin in Blik op BZK.

 

‘Elkaar vinden is een succesfacor’

De Eindhovense wethouder Wilbert Seuren is lid van de bestuurlijke stuurgroep van de proeftuin Stedelijk Gebied Eindhoven. Zijn ambitie: de positie van de Brainport behouden en uitbouwen. “We doen mee aan de internationale war for talent. Dat kan alleen met een regio die kwaliteit biedt.”

>> Lees meer over deze proeftuin in Blik op BZK.

 

‘Dit was het duwtje dat we nodig hadden’

Zeeland is een bijzondere regio: hij valt precies samen met de provinciegrenzen. Daarbinnen bevinden zich dertien gemeenten, één waterschap en de provincie. Sinds 2016 is Zeeland een van de zes proeftuinen binnen ‘Maak verschil’ van BZK, VNG en IPO. Harry van der Maas is gedeputeerde in de provincie en voorzitter van de stuurgroep van de Zeeuwse proeftuin.

>> Lees meer over deze proeftuin in Blik op BZK.

 

‘Zo maak je met elkaar een vuist’

De Drechtsteden kennen een lange traditie van samenwerking in de Drechtraad. Een uniek orgaan in bestuurlijk Nederland, met raadsleden uit de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Hoe kan de samenwerking nòg beter? Dat onderzoeken zij als proeftuin in het programma ‘Maak verschil’.

>> Lees meer over deze proeftuin in Blik op BZK.

 

‘Alleen samenwerking kan de regio vitaal houden’

Burgemeester Marga Waanders van het Friese Dongeradeel, waar onder meer Dokkum onder valt, heeft al zes jaar ervaring met regionale samenwerking in Noordoost Fryslan.

>> Lees meer over deze proeftuin in Blik op BZK.

 

 

‘'Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder'’

In de Regio Zwolle werken twintig gemeenten, met opgeteld 675.000 inwoners in vier provincies, samen op economisch gebied. Het is ook een van de proeftuinen waarin geëxperimenteerd wordt met de rol van de regio. Dit in het kader van het rapport ‘Maak Verschil – Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven’, van de studiegroep Openbaar Bestuur, dat minister Plasterk in maart naar de Tweede Kamer stuurde. Wethouder René de Heer van de gemeente Zwolle is in ieder geval meer dan enthousiast. “Als we echt grensoverschrijdend kunnen opereren, kunnen we een global player worden.”

>> Lees meer over proeftuin Zwolle in Blik op BZK.

 

‘Effectief bestuur begint in de regio’

Op 15 maart verscheen het rapport 'Maak Verschil' van de Studiegroep Openbaar Bestuur. De voorzitter, SG Richard van Zwol, legt uit waarom het openbaar bestuur anders moet. En hoe. “Als we blijven denken in de termen van de vorige eeuw, pakken we de werkelijkheid niet.”

>> Lees meer over het rapport 'Maak verschil' in Blik op BZK.

Rapport


imageIn het rapport ‘Maak verschil. Krachtig inspelen op regionaal-economische opgaven’ van de Studiegroep Openbaar Bestuur is onderzocht welke kansen er liggen voor verdere economische ontwikkeling door de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur beter te organiseren. Om meer inzicht te verkrijgen in wat werkt en niet werkt bij regionaal economische samenwerking, en daaraan gerelateerde thema’s zoals wetgeving en financiën, toetsen de zes geselecteerde proeftuinregio’s de aanbevelingen van de Studiegroep Openbaar Bestuur in hun samenwerkingspraktijk. De ervaringen in de proeftuinen leiden tot een advies in het voorjaar van 2017 over de inrichting en werkwijze van het openbaar bestuur voor het volgende kabinet. De proeftuinen ‘Maak verschil’ zijn een gezamenlijk initiatief van gemeenten, provincies en Rijk.

PROEF VERSCHIL donderdag 8 december 2016

De Stuurgroep proeftuinen ‘Maak verschil’ heeft op donderdag 8 december 2016 een werkconferentie getiteld PROEF VERSCHIL! georganiseerd. In ontmoetingen van de 6 proeftuinen en 3 regio's - U10, Twente en de Gelderse Corridor - zijn de ervaringen met regionaal-economische samenwerkingsverbanden met elkaar uitgewisseld. Welke nieuwe inzichten dit heeft opgeleverd en welke overkoepelende vragen of thema's er zijn, valt straks te lezen in het verslag over dit evenement.

Deze dag is een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het Interprovinciaal overleg (IPO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

>> Zie voor meer informatie over de werkconferentie

Lid worden

Om te kunnen reageren op een nieuwsbericht, mee te discussiëren of deel te nemen aan een werkgroep moet je eerst lid worden van deze site en een account aanmaken. Je kunt hiervoor dit registratieformulier invullen. Je maakt dan direct een Pleio-account aan.

Let op: heb je al een Pleio-account (van een andere deelsite)? Klik dan hier om lid te worden van Proeftuinen/Maak het verschil.

Ben je al lid van Proeftuinen/Maak het verschil? Vergeet dan niet hieronder in te loggen zodat je actief kunt meedoen.